Welk diensten kunnen wij u aanbieden?

Ontdek ons veelzijdige aanbod

Bouwmanagement

In elke fase van het bouwproces kan Poortvliet Bouwadvies een belangrijke rol spelen. Wanneer gestart wordt met de uitvoering is vaak het meeste werk al verricht. Wanneer de plannen worden gemaakt, is een bouwmanager onmisbaar. Bouwmanagement zorgt ervoor dat eisen en wensen worden vertaald in een programma van eisen en uiteindelijk worden doorgevoerd in een ontwerp, bestek en tekeningen. In deze fase is Poortvliet Bouwadvies als bouwmanager onmisbaar.

Restauratieprojecten

Poortvliet Bouwadvies heeft in de loop van de jaren een passie ontwikkeld voor restauratieprojecten. Wij kunnen de volgende diensten leveren:

  • In kaart brengen van de onderhoudstoestand van het monument
  • Opstellen van een herstelplan
  • Verzorgen van de subdisieaanvraag voor het onderhoud of de restauratie
  • Opstellen van bestek en tekeningen
  • Verzorgen van de aanbesteding en verstreken van een gunningsadvies
  • Coördineren van de uitvoering
  • Toezicht op de uitvoering
  • Oplevering en verzorgen van de verantwoording naar de instanties (provincie, rijksdienst e.d.)

Voorbeelden van restauratieprojecten vind je onder projecten.

Bouwtechnische keuring (voor aan- of verkoop)

De aankoop van een woning is een bijzondere gebeurtenis. Een bouwtechnische keuring is onmisbaar om de gebreken in kaart te brengen. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Oplevering nieuwbouw

Wordt binnenkort je nieuwbouwwoning opgeleverd? Wij zijn je graag van dienst tijdens de oplevering. Samen met de aannemer inspecteren we heel de woning. We noteren de oplevermanco’s en maken afspraken met de aannemer over het in orde maken van deze gebreken.

Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP)

Sinds januari 2020 is iedere Vereniging van Eigenaren (ook de kleintjes met 2 eigenaren!) verplicht om een onderhoudsreserve aan te leggen. Het beste instrument om te bepalen wat deze reserve moet zijn, is een MJOP.

Poortvliet Bouwadvies heeft al verschillende VvE’s geadviseerd bij het opstellen van een VvE. Wij voeren een bouwtechnische opname uit van het pand, bestuderen de splitsingsakte en stellen een MJOP op.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met Vereniging Eigen Huis (www.eigenhuis.nl) verzorgen wij bouwtechnische keuringen en opleverkeuringen.