24 woningen Scheldewijk – De Hofjes

In 2020 en 2021 heeft Bouwgroep Peters deze 24 woningen gerealiseerd.

Het betreft 24 huurwoningen in het overgangsgebied tussen de flats aan de zuidzijde van de Paul Krugerstraat en de Scheldewijk. De woningen liggen inmiddels verscholen achter de nieuwe huurwoningen aan de Singel. De woningen zijn gebouwd in kleine blokken van 3, 4 of 6 huizen.

In opdracht van Bouwgroep Peters mochten wij hier de kwaliteitsinspecties houden. Tijdens de uitvoering bezochten wij het project regelmatig. We registreren de voortgang en leggen de geleverde kwaliteit vast op foto’s en in verslagen. Waar nodig signaleren wij verbeterpunten. Deze werden besproken met de uitvoerder en vastgelegd in verslagen

In  deze 2-wekelijkse verslagen werd de opdrachtgever op de hoogte gehouden.

              dehofjes

              DehofjesVlissingen

              DehofjesVlissingen

              DehofjesVlissingen

              De hofjes Scheldewijk

              De hofjes Scheldewijk